08 jul 2005 17:00

Broeikasgassen

Op voorstel van de Heer Bruno Tobback, Minister van Leefmilieu, heeft de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd betreffende het beheer van het register voor broeikasgassen van België en de voorwaarden die van toepassing zijn op de gebruikers ervan.

Op voorstel van de Heer Bruno Tobback, Minister van Leefmilieu, heeft de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd betreffende het beheer van het register voor broeikasgassen van België en de voorwaarden die van toepassing zijn op de gebruikers ervan.

Dit ontwerp organiseert de relatie tussen de federale registeradministrateur, die alle uitwisselingstransacties boekt van emissiequota, en diegenen die een rekening op het register willen of moeten openen (*). Het ontwerp legt eveneens het bedrag vast van de retributies van de rekeningshouders in het nationaal register (450 euro op jaarbasis voor elke geopende rekening) alsook de algemene voorwaarden voor de overeenkomst met betrekking tot de rekeningen tussen elke rekeninghouder en de registeradmininstrateur. Zo laat het Belgische ondernemingen toe daadwerkelijk transacties af te sluiten op de Europese markt voor emissierechten. Dit ontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State. (*) in het kader van de Europese richtlijn 2003/87/EG