08 jul 2005 17:00

Bijdrage ten laste van bepaalde rechtspersonen

Op voorstel van mevrouw Sabine Laruelle, Minister van Middenstand en Landbouw, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot uitvoering van de wet betreffende de invoering van een bijdrage ten laste van bepaalde rechtspersonen.

Op voorstel van mevrouw Sabine Laruelle, Minister van Middenstand en Landbouw, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot uitvoering van de wet betreffende de invoering van een bijdrage ten laste van bepaalde rechtspersonen.

--