08 jul 2005 17:00

Wederzijdse rechtshulp met het Speciaal Tribunaal voor Sierra Leone

Op voorstel van Mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Justitie, heeft de Ministerraad een voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 29 maart 2004 betreffende de samenwerking met het Internationaal Strafgerechtshof en de internationale straftribunalen, en tot invoeging in deze wet van een nieuwe Titel V betreffende het Speciaal Tribunaal voor Sierra Leone goedgekeurd.

Op voorstel van Mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Justitie, heeft de Ministerraad een voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 29 maart 2004 betreffende de samenwerking met het Internationaal Strafgerechtshof en de internationale straftribunalen, en tot invoeging in deze wet van een nieuwe Titel V betreffende het Speciaal Tribunaal voor Sierra Leone goedgekeurd.

Op dit ogenblik is er geen enkele gerechtelijke samenwerking voorzien tussen België en het Speciaal Tribunaal voor Sierra Leone. De wet van 29 maart 2004 die deze materie regelt, heeft het inderdaad slechts over de samenwerking van ons land met het Internationaal Strafgerechtshof en de internationale straftribunalen voor Rwanda en Joegoslavië. België kon bijgevolg slechts gevolg geven aan de eventuele verzoeken om wederzijdse hulp van het Speciaal Tribunaal voor Sierra Leone. Met dit door de Minister voorgelegde wetsontwerp zal het toepassingsveld verruimd kunnen worden van de toepassing van de wet van 29 maart 2004 voor Sierra Leone om zo nodig gevolg te kunnen geven aan de verzoeken om samenwerking die door dit Special Tribunaal zijn geformuleerd.