08 jul 2005 17:00

Werking Secretariaten Eerste Minister

Op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, ging de Ministerraad ermee akkoord een opdracht voor het project betreffende de werking van de Secretariaten Eerste Minister te gunnen door middel van een onderhandelingsprocedure.

Op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, ging de Ministerraad ermee akkoord een opdracht voor het project betreffende de werking van de Secretariaten Eerste Minister te gunnen door middel van een onderhandelingsprocedure.

Dit project heeft als doel: - een volwaardig instrument te implementeren voor een papierluw bestuur binnen de Kanselarij van de Eerste Minister. - de bestaande toepassing, de databank Regedoc, om te vormen tot een polyvalent en flexibel ondersteuningsmiddel voor alle secretariaten. - de richtlijnen van Fedict toe te passen (FOD Informatie- en Communicatietechnologie). De opdracht wordt op Belgisch en op Europees niveau gepubliceerd.