08 jul 2005 17:00

Handvest voor het Staatsburgerschap

Op voorstel van de heer Christian Dupont, Minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen, keurde de Ministerraad een project goed over het 'Handvest voor het Staatsburgerscghap'.

Op voorstel van de heer Christian Dupont, Minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen, keurde de Ministerraad een project goed over het 'Handvest voor het Staatsburgerscghap'.

De Commissie voor de Interculturele Dialoog heeft een ontwerp van Handvest voor het Staatsburgerschap opgesteld, naar aanleiding van haar taak om een stand van zaken op te maken van de interculturaliteit en concrete pistes bloot te leggen. Het handvest heeft als doel het staatsburgerschap en het samenleven te versterken in een samenleving waarin het multiculturele karakter steeds sterker wordt. Het bevat de rechten en plichten van elk individu, maar ook de grote principes van de rechtsstaat, de demokratie, de Rechten van de Mens en de burger. Het houdt rekening met de bijzonderheden van het Belgisch model: sociaal overleg, ideologisch en filosofisch pluralisme, federalisme... Het ontwerp wordt voorgelegd aan de Gemeenschappen en de Gewesten in het kader van de Interministeriële Conferentie voor de Integratie op 13 juli 2005.