08 jul 2005 17:00

Nationaal actieplan inzake kinderen

Op voorstel van mevrouw laurette Onkelinx, Minister van Justitie, keurde de Ministerraad het ontwerp van goed Nationaal actieplan inzake kinderen.

Op voorstel van mevrouw laurette Onkelinx, Minister van Justitie, keurde de Ministerraad het ontwerp van goed Nationaal actieplan inzake kinderen.

Aangezien enkele verduidelijkingen door verscheidene departementen werden aangebracht werd het Nationaal actieplan inzake van 8 juli 2005. Ter herinnering, in het ontwerp van actieplan worden diverse aangelegenheden behandeld, zoals het ontwerp tot oprichting van een nationale commissie voor de rechten van het kind, de gezondheidszorg, de niet-begeleide minderjarige vreemdelingen, de strijd tegen de mensenhandel, de strijd tegen het roken en de opvoeding. Na goedkeuring door alle entiteiten (federaal, gemeenschappen en gewesten), wordt het actieplan aan Buitenlandse Zaken bezorgd met het oog op toezending aan de secretaris-generaal van de Verenigde Naties. (*) goedgekeurd door de Ministerraad van 24 juni 2005.