08 jul 2005 17:00

AMIS

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, keurde de Ministerraad de deelname goed van twee Belgische militairen vanaf 20 juni tot eind september 2005 en een Belgische militair van 26 juli tot 15 augustus aan de steun geleverd aan African Union Mission in Soedan (AMIS).

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, keurde de Ministerraad de deelname goed van twee Belgische militairen vanaf 20 juni tot eind september 2005 en een Belgische militair van 26 juli tot 15 augustus aan de steun geleverd aan African Union Mission in Soedan (AMIS).

De militairen komen uit de NAVO-hoofdkwartieren 'Land' in Heidelberg en 'Lucht' in Ramstein. Ze zullen steun verlenen in het kader van het strategisch luchttransport en de vorming van leden van de AMIS-staf.