08 jul 2005 17:00

Tatoeages en piercings

Op voorstel van de Heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, heeft de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd betreffende de reglementering van tatoeages en piercings.

Op voorstel van de Heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, heeft de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd betreffende de reglementering van tatoeages en piercings.

Naar schatting heeft 10 % van de bevolking een tatoeage. Ook piercings zijn een modeverschijnsel geworden, in het bijzonder onder jongeren. De programmawet van 9 juli 2004 heeft de wettelijke basis geschapen voor het nemen van reglementaire bepalingen inzake tatoeages en piercings. Het ontwerp van koninklijk besluit voorziet de erkenning van de beoefenaars van beide lichaamswijzigende praktijken. Zij dienen een basiskennis te verwerven, met name over de gezondheidsrisico's en preventie, over de universele hygi├źneprincipes of nog sterilisatie. Er is evenwel een uitzondering voorzien voor juweliers die oorlellen mogen doorprikken indien zij bepaalde specifieke voorwaarden naleven. Tatoeages en piercings kunnen ook worden uitgevoerd buiten de vaste werkplaatsen, zoals beurzen en festivals. Verder voorziet het ontwerp regels voor het vooraf inlichten van de klant via een uithangbord en een document dat hij dient te ondertekenen. De drie jeugdraden werden geraadpleegd over het ontwerp dat voor advies wordt overgemaakt aan de Raad van State.