08 jul 2005 17:00

Vrijstelling bedrijfsvoorheffing

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed, tot vaststelling van de toepassingmodaliteiten zoals voorzien in artikel 275-1 van het wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en tot wijziging van het KB/WIB 92, inzake vrijstelling van storting van bedrijfsvoorheffing.

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed, tot vaststelling van de toepassingmodaliteiten zoals voorzien in artikel 275-1 van het wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en tot wijziging van het KB/WIB 92, inzake vrijstelling van storting van bedrijfsvoorheffing.

Het ontwerp betreft het luik 'werkgevers' van de vermindering van de bedrijfsvoorheffing bij prestaties van overuren en ploegarbeid. Het ontwerp is van toepassing op de vanaf 1 juli 2005 betaalde of toegekende bezoldigingen voor uren die als overwerk zijn gepresteerd. Het ontwerp wordt voor advies binnen vijf dagen aan de Raad van State voorgelegd.