08 jul 2005 17:00

Stookoliefonds

Op voorstel van de heer Christian Dupont, Minister van Maatschappelijke integratie, en van de heer Marc Verwilghen, Minister van Economie, heeft de Ministerraad de wettelijke aanpassingen bevestigd ter verbetering van de werking van het Sociaal stookoliefonds.

Op voorstel van de heer Christian Dupont, Minister van Maatschappelijke integratie, en van de heer Marc Verwilghen, Minister van Economie, heeft de Ministerraad de wettelijke aanpassingen bevestigd ter verbetering van de werking van het Sociaal stookoliefonds.

Ter herinnering, de belangrijkste aanpassingsmaatregel bestaat erin de interventiewijze van het sociaal stookoliefonds uit te breiden, om de neveneffecten te vermijden die ontstaan door te strikte prijsdrempels die niet langer aansluiten bij de prijsevolutie van de petroleummarkt. Een nieuwe categorie wordt trouwens toegevoegd aan het doelpubliek van het sociaal stookoliefonds, met name diegenen die genieten van schuldbemiddeling of een collectieve schuldenregeling en hun stookoliefactuur niet langer kunnen betalen.