08 jul 2005 17:00

Federaal comité voor de beveiliging van het spoorvervoer

Op voorstel van de Heer Renaat Landuyt, Minister van Mobiliteit, heeft de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd tot oprichting van een Federaal comité voor de beveiliging van het spoorvervoer. Het KB houdt ook enkele maatregelen in die de beveiliging van het vervoer tussen de verschillende transportmogelijkheden (maritieme, luchtvaart en spoor) moet waarborgen.

Op voorstel van de Heer Renaat Landuyt, Minister van Mobiliteit, heeft de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd tot oprichting van een Federaal comité voor de beveiliging van het spoorvervoer. Het KB houdt ook enkele maatregelen in die de beveiliging van het vervoer tussen de verschillende transportmogelijkheden (maritieme, luchtvaart en spoor) moet waarborgen.

Spoorwegen of het openbaar vervoer kunnen immers ook een doelwit zijn voor terreuraanslagen. De maritieme- en luchtvaartsector hebben zich reeds, nationaal en internationaal, georganiseerd om zich beter te beschermen tegen dergelijke terreuracties. Met dit besluit neemt de Minister van Mobiliteit het initiatief om ook voor de Belgische spoorwegen maatregelen uit te werken op het vlak van preventie tegen daden van terrorisme. Een eerste belangrijke stap is de oprichting van een «federaal comité voor de beveiliging van het spoorvervoer». Dit comité heeft als opdracht de regering een algemeen actieplan voor te stellen inzake de beveiliging van het spoorvervoer Hiervoor zal het comité in de eerste plaats studies uitvoeren om een globaal beeld te krijgen van de kwetsbaarheid van het spoorvervoer. Op basis van deze studies verleent het comité dan advies aan de minister van Mobiliteit. Het «federaal comité voor de beveiliging van het spoorvervoer» wordt samengesteld uit vertegenwoordigers van: - de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer - de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken - de Federale Overheidsdienst Justitie - de Federale Overheidsdienst Financiën - de Federale Politie - het Ministerie van Landsverdediging - de Federale Overheidsdienst Buitenlandse zaken - de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu - de NMBS Holding Het comité zal ook worden bijgestaan door een exportencommissie samengesteld uit betrokken op het terrein. Minister Landuyt wil uiteindelijk komen tot een intermodaal overleg tussen de comités voor de beveiliging van het spoorvervoer, de havens en de luchtvaart. De bedoeling is tijdens dit overleg vragen over het vervoer tussen de verschillende transportmogelijkheden te behandelen.