10 jul 2009 12:14

Accijnzen

Accijnzen voor alcoholvrije dranken en koffie

Accijnzen voor alcoholvrije dranken en koffie

Minister van Financiën Didier Reynders stelde een voorontwerp van wet voor dat het algemene accijnsstelsel voor niet-alcoholische dranken en koffie vastlegt. De nieuwe wet vervangt de bestaande wetten van 13 februari 1995 over de accijnsstelsels van koffie en alcoholvrije dranken en past de Europese verordening 1031/2008 van de Europese commisie van 19 september 2008 toe.

Het wetsontwerp legt de algemene regels vast voor:

  • de soorten producten waarop accijnzen moeten worden betaald
  • de opeisbaarheid van de accijnzen die ontstaan bij vervaardiging of import
  • het vervaardigen, het verwerken, het voorhanden hebben en transporteren van accijnsproducten
  • het verkeer van de accijnsproducten dat moet gebeuren met een handelsdocument dat de producten identificeert
  • het accijnstarief
  • de vrijstellingen, de kwijtschelding en de terugbetaling
  • ...

Het voorontwerp moet in werking treden op 1 april 2010. Het moet uiterlijk op 31 december 2009 door het parlement worden goedgekeurd.