14 okt 2005 17:00

Accijnzen

Waarborg van de betaling van twee maanden accijnzen door de distibuteur van gas en elektriciteit

Waarborg van de betaling van twee maanden accijnzen door de distibuteur van gas en elektriciteit

De Ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed houdende diverse bepalingen betreffende de controle van energieproducten en elektriciteit inzake accijnzen. Het ontwerp is een voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën. Het ontwerp past het koninklijk besluit van 3 juli 2005 aan, dat de toepassing van bepaalde verlaagde tarieven inzake accijnzen vastlegt, na de beperking tot één tarief van de accijnzen op kolen, cokes en bruinkool door de wet van 20 juli 2005 (*). Het ontwerp legt de distributeur van elektriciteit en aardgas een waarborg op die gelijk is aan de betaling van accijnzen voor een periode van twee maanden. De bedoeling is elke financiële tekortkoming van de distributeur te vermijden, zodat men een stipte inning van de accijnzen kan waarborgen. (*) tot wijziging van de programmawet van 27 december 2004.