14 okt 2005 17:00

Ministerraad van 14 oktober 2005

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 14 oktober 2005, Wetstraat 16, vanaf 10u, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt.

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 14 oktober 2005, Wetstraat 16, vanaf 10u, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt.

De Ministerraad hecht zijn goedkeuring aan de aanpak en het voorstel van compromis van de Minister van Mobiliteit als basis voor een akkoord tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het Vlaams Gewest en de Federale Overheid. De Raad bevestigt dat een akkoord tussen de beiden Gewesten en de Federale Regering noodzakelijk is teneinde dwangsommen te vermijden. De Ministerraad heeft ook de volgende beslissingen genomen.