14 okt 2005 17:00

Traceerbaarheid van voertuigen

Invoering van een procedure waarmee men de opeenvolgende bezitters van elk voertuig kan identificeren, door gebruik te maken van de nieuwe technologieën en de elektronische identiteitskaart

Invoering van een procedure waarmee men de opeenvolgende bezitters van elk voertuig kan identificeren, door gebruik te maken van de nieuwe technologieën en de elektronische identiteitskaart

De Ministerraad nam kennis van het verslag en de voorstellen voor de verbetering van de traceerbaarheid van voertuigen, om de verschillende vormen van fraude en zwendel te bestrijden. Het verslag werd voorgesteld door de heer Renaat Landuyt, Minister van Mobiliteit. Tijdens de Ministerraad van 30 maart 2004 kreeg de Minister van Mobiliteit de opdracht een werknota over de bestrijding van de autozwendel voor te stellen. De nota bestaat uit: - een vergelijking van het Belgische systeem met dat van de buurlanden, - een analyse van de voor- en nadelen van het huidige inschrijvingssysteem, - een objectieve studie van de haalbaarheid en de opportuniteit van een nieuw inschrijvingssysteem. Het voorstel dat de Ministerraad goedkeurt voert in 2009 een procedure in, waarmee men de opeenvolgende bezitters van een voertuig kan opsporen door gebruik te maken van nieuwe technologieën en van de elektronische identiteitskaart met het oog op administratieve vereenvoudiging. Concreet betekent, dit dat bij elke wissel van eigenaar de verkoper en de koper zich met hun elektronische identiteitskaart identificeren en de transactie met een elektronische handtekening bevestigen. Daarna moeten ze ook het chassisnummer van het voertuig ingeven. De technische en persoonlijk gegevens worden dan nagekeken. De laatste bezitter is verantwoordelijk voor het voertuig. Een besturingscomité zal de analyse van het systeem opvolgen.