14 okt 2005 17:00

Verdelingsplan subsidies Nationale Loterij

Toekenning door de Nationale Loterij van bijdragen aan projecten die jonge Olympische talenten opsporen, ontwikkelen en begeleiden

Toekenning door de Nationale Loterij van bijdragen aan projecten die jonge Olympische talenten opsporen, ontwikkelen en begeleiden

De Ministerraad keurde een ontwep van koninklijk besluit goed tot bepaling van het definitief verdelingsplan van de subsidies van de Nationale Loterij voor het jaar 2004. Het ontwerp is een voorstel van de heer Johan Vande Lanotte, Minister van Begroting en overheidsbedrijven. Bij de uitwerking van het voorlopige verdelingsplan (*) van de subsidies voor 2004 besliste men een bedrag van 625.000 euro aan de ABCD Commissie (BOIC - ADEPS - BLOSO - Duitstalige Gemeenschap) toe te kennen. Het bedag komt overeen met de financiële bijdrage van de Nationale Loterij aan specifieke projecten op het vlak van de detectie, de ontwikkeling en de begeleiding van jonge topsporttalenten in het vooruitzicht op de Olympische Spelen van 2012 en 2016. De Commissie werd laattijdig opgestart. Daarom kon ze in 2004 maar twee projecten goedkeuren. Door de aanpassing van het verdelingsplan wil men nu het resterende bedrag toekennen aan projecten die hetzelfde doel nastreven. (*) bepaald bij koninklijk besluit van 5 juni 2004.