14 okt 2005 17:00

Globaal medisch dossier

Geen persoonlijk aandeel in nieuwe prestatie 102852 voor het gebruik van de diabetespas

Geen persoonlijk aandeel in nieuwe prestatie 102852 voor het gebruik van de diabetespas

De Ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het artikel 37bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. Het ontwerp is een voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid. Het ontwerp bepaalt dat er geen persoonlijk aandeel is voor de rechthebbenden die over een globaal medisch dossier bij hun huisarts beschikken. Het voorziet dat er geen persoonlijk aandeel is voor de nieuwe prestatie 102852 die ingevoerd is in het kader van de bepalingen van artikel 2, A van de bijlage tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen. Het ontwerp treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand die volgt op de maand waarop het in het Staatsblad is gepubliceerd.