14 okt 2005 17:00

Wijziging van de heffing ten voordele van de innovatie en de tewerkstelling in de farmaceutische sector

Wijziging van het stelsel van de heffing die farmaceutische ondernemingen betalen op de omzet van vergoedbare farmaceutische specialiteiten

Wijziging van het stelsel van de heffing die farmaceutische ondernemingen betalen op de omzet van vergoedbare farmaceutische specialiteiten

De Ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed houdende wijziging van de heffingen op de omzet van de vergoedbare farmaceutische specialiteiten. Het voorontwerp is een voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid. De omzetheffing is een solidaire bijdrage die de farmaceutische industrie aan de sociale zekerheid betaalt onder de vorm van een heffing op het omzetcijfer dat ze op de Belgische markt voor terugbetaallbare farmaceutische specialiteiten realiseert. Het voorontwerp verfijnt het systeem van de omzetheffing en wil de inspanning van solidariteit beter verdelen. Het voorziet in: - de afschaffing van de heffing voor bepaalde groepen van farmaceutische specialiteiten, zoals de weesgeneesmiddelen, de beperkt terugbetaalbare Cx-categorie en de bereidingen op basis van bloedderivaten, - de vermindering van lasten op ondernemingen die belangrijke investeringen in wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling doen, - een aangepast regime voor kleine ondernemingen, - de vermindering voor ondernemingen die hun uitgave voor informatie, promotie, publiciteit en marketing beperken. De omzetheffing wordt voorgeschreven door artikel 191, 15° tot en met 191,15° septies en 16bis van de wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. Bovendien zal het bedrag van de belasting de komende jaren dalen in functie van de prijsdalingen van de geneesmiddelen.