14 okt 2005 17:00

Kennisoverdracht Technologische attractiepolen

Nieuwe projecten in het kader van het onderzoeksprogramma Technologische attractiepolen

Nieuwe projecten in het kader van het onderzoeksprogramma Technologische attractiepolen

De Ministerraad keurde het programma ter bevordering van de kennisoverdracht op strategische belangrijke gebieden goed. Het programma is een voorstel van de heer Marc Verwilghen, Minister van Wetenschapsbeleid. Het onderzoeksprogramma Technologische attractiepolen wil de relatie tussen het onderzoek en de ontwikkeling verbeteren. Het versterkt ook de samenwerking tussen universiteiten en gespecialiseerde sectorale centra. Het programma is een meerjarige impulsactie onder de vorm van onderzoeksprojecten. Die zijn gericht op de ontwikkeling van wetenschappelijke en technologische kennis die methodes, procédés en instrumenten moeten opleveren, waarmee men in de Belgische industrie innovaties kan introduceren. De domeinen waarin de projecten worden opgestart zijn: de normalisatie, de telecommunicatie, de ruimtevaart, de schone technologieën en de nieuwe materialen. Gezien het succes van de eerste fase van het programma op het vlak van de deelname, de kwaliteit van de voorgestelde projecten en de octrooiaanvragen met betrekking tot de resultaten zet men een nieuwe fase van het programma op met hetzelfde model als uitgangspunt. Men voorziet hiervoor een bedrag van 6.256.000 euro. Er wordt een openbare oproep tot voorstellen in het Staatsblad gelanceerd.