14 okt 2005 17:00

Responsabiliseringsbijdragen

Vaststelling van de bedragen van de responsabiliseringsbijdragen voor het jaar 2005

Vaststelling van de bedragen van de responsabiliseringsbijdragen voor het jaar 2005

De Ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed tot vaststelling van de bedragen van de responsabiliseringsbijdragen voor het jaar 2005 in toepassing van artikel 8 van de bijzondere wet van 5 mei 2003 tot instelling van een nieuwe berekeningswijze van de responsabiliseringsbijdrage ten laste van sommige werkgevers van de openbare sector. Het ontwerp is een voorstel van de heer Bruno Tobback, Minister van Leefmilieu en Pensioenen. De responsabiliseringsbijdragen verschuldigd door de Gewesten en de Gemeenschappen bedragen voor 2005: - Vlaamse Gemeeshap 7.104.687 euro, - Franse Gemeeschap 8.427.913 euro, - Duitstalige Gemeenschap 108.347 euro, - Waals Gewest 518.918 euro, - Brussels Hoofdstedelijk Gewest 75.528 euro, - Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie 5.439 euro, - Franse Gemeenschapscommissie 1.836 euro. Het Overlegcomité heeft het ontwerp goedgekeurd.