14 okt 2005 17:00

Evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen

Afwijkingen op de wet die de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in adviserende organen bevordert

Afwijkingen op de wet die de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in adviserende organen bevordert

De Ministerraad ging ermee akkoord om een afwijking toe te staan op de wet van 3 mei 2003 tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid. De afwijking is toegekend aan de Adviesraad voor de Commissie tegemoetkomingen geneesmiddelen, de Technische raad voor implantaten, de Technische raad voor rolstoelen en de Hoge raad voor zelfstandigen en KMO. De afwijkingen vatten aan op 17 oktober 2005 en verlopen op 31 december 2005. Ze worden toegestaan in afwachting van de goedkeuring van uitvoeringsbesluiten van de wet die nu worden uitgewerkt.