14 okt 2005 17:00

Ontwikkeling airbus A350

Tegemoetkoming aan de Belgische luchtvaartindustrie voor haar deelname aan de ontwikkeling van het vliegtuig Airbus A350

Tegemoetkoming aan de Belgische luchtvaartindustrie voor haar deelname aan de ontwikkeling van het vliegtuig Airbus A350

De Ministerraad keurde de principes van de Belgische participatie aan het A350-project goed, vertrouwde het beheer ervan toe aan de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie en aan de POD Wetenschapsbeleid en gaf de Minister van economie en wetenschapsbeleid de toelating om met de Gewesten onderhandelingen te voeren over een nieuw samenwerkingsakkoord A350. Het dossier is een voorstel van de heer Marc Verwilghen, Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid. Airbus wil een nieuw type tweemotorig vliegtuig bouwen voor lange afstanden. De A350 zal de oudere A330 vervangen. Het beantwoordt beter aan de strengere wetgeving inzake emissie en geluidsnormen. België heeft al deelgenomen aan verschillende Airbusprogramma's: heel wat innoverende ondernemingen traden op als toeleverancier voor belangrijke vliegtuigonderdelen. Het stijgende aantal projecten voor luchtvaartprogramma's dat bij de federale overheid wordt ingediend, toont aan dat België over een economisch potentieel voor de uitbreiding van die nicheproductie beschikt. Ook de randvoorwaarden zijn gunstig om de bedrijven aan te moedigen zich op de productie van vliegtuigonderdelen toe te leggen. Het gaat vooral om de bouw van rompen, motoren en instrumenten. De overheidsfinanciering betaat uit terugbetaalbare overheidsleningen. Dankzij de leningen kunnen de bedrijven aan verschillende programma's tegelijk deelnemen. Ook kunnen ze de resterende financiering makkerlijker vastkrijgen. De overheidstussenkomst zal rond de 150 miljoen euro schommelen.