14 okt 2005 17:00

Bevordering van de vrede in Irak

Financiering van een initiatief dat de vrede en de nationale verzoening in Irak promoot

Financiering van een initiatief dat de vrede en de nationale verzoening in Irak promoot

De Ministerraad ging akkoord met het voorstel van de heer Karel de Gucht, Minister van Buitenlandse Zaken, om een initiatief inzake preventieve diplomatie dat de vrede en de nationale verzoening in Irak promoot, op de begroting 2005 van FOD Buitenlandse Zaken te financieren. Op 18 februari 2005 besliste de Regering om de vorming van Iraakse magistraten op te nemen in het pakket van Belgische bijdragen aan de heropbouw van Irak. Verschillende bijeenkomsten vonden plaats tussen de betrokken diensten (Buitenlandse zaken, Binnenlandse zaken, Justitie) om die beslissing te verwezenlijken. Men nam het besluit om de opleiding te organiseren binnen een EU-kader, namelijk binnen de EU-operatie EU JUST LEX. Die heeft als uitgangspunt de dringende nood aan een Iraaks juridisch strafsysteem. EU-JUST LEX wil daaraan tegemoet komen door ambtenaren van hoger en middenkader een vorming aan te bieden die de coördinatie en de samenwerking tussen de verschillende elementen van het strafsysteem bevordert. Verder zal de opleiding de managementcapaciteiten van de hogere ambtenaren in de politiediensten en het juridisch apparaat versterken en de procedures en competenties inzake gerechtelijke onderzoeken verbeteren met in acht name van de rechtsstaat en de mensenrechten. De EU biedt het kader voor die opleidingen maar het zijn de individuele lidstaten die de opleidingen organiseren op basis van een gezamenlijk overeengekomen curriculum. Met uitzondering van het vervoer van en naar Bagdad zijn het de organiserende lidstaten die de opleidingen bekostigen. In concreto werd ons land gevraagd een 4 weken durende opleiding te geven aan 30 Iraakse politieofficieren en magistraten. Die opleiding zal plaatsvinden in november 2005. FOD Buitenlandse Zaken staat in voor de interdepartementale coördinatie en de coördinatie met het EU-Raadssecretariaat. De diensten Binnenlandse Zaken en Justitie zijn verantwoordelijk voor het aangeboden curriculum en stellen lesgevers ter beschikking. Binnenlandse Zaken zorgt ook voor het veiligheidsaspect. Defensie stelt, tegen betaling van een financiële vergoeding, de lokalen ter beschikking.