14 okt 2005 17:00

Blindenstok

Aanpassing van de voorwaarden volgens welke personen met een visuele handicap aanspraak kunnen maken op een blindenstok

Aanpassing van de voorwaarden volgens welke personen met een visuele handicap aanspraak kunnen maken op een blindenstok

De Ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed tot wijziging van de wet van 16 februari 1954 betreffende de bescherming van de blindenstok en tot opheffing van de wet van 4 juli 1991 tot bescherming van de slechtzienden en erkenning van de gele stok. Het voorontwerp is een voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en mevrouw Gisèle Mandaila Malamba, Staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap. De wet van 1954 richtte zich tot de blinden, die van 1991 tot de slechtzienden. Het gebruik van de gele stok heeft geen ingang gevonden en was amper bekend in België en onbekend in het buitenland. De toekenningsvoorwaarden van de witte blindenstok stemden niet meer overeen met de huidige behoeften van de personen met een handicap, die een zo groot mogelijke autonomie wensen te hebben. Het voorontwerp heft de gele blindenstok op en past de toekenningsvoorwaarden van de witte aan. Die wordt toegekend: - als de persoon een visuele handicap heeft van meer dan 60% volgens de officiële Belgische schaal tot vaststelling van invaliditeit, - of op voorschrift van de geneesheer-specialist in de oogheelkunde die erkend is in revalidatie. Zo kan de witte stok ook worden gebruikt door personen die een visuele handicap hebben van minder dan 60%, maar die hem in sommige situaties nodig hebben. Het voorontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.