14 okt 2005 17:00

Bevordering van het gebruik van de computer en internet

Internet voor iedereen-pakket

Internet voor iedereen-pakket

De Ministerraad keurde de voorontwerpen van wet en het ontwerp van koninklijk besluit en bijlagen goed die het juridisch kader vastleggen voor het "internet voor iedereen"-pakket. Dit is een initiatief van de heer Peter Vanvelthoven, Staatssecretaris voor Informatisering van de Staat. Concreet gaat het om een: a) Voorontwerp van wet houdende fiscale bepalingen om het gebruik van de computer en het internet aan te moedigen b) Voorontwerp van wet om het gebruik van de computer en het internet aan te moedigen c) Ontwerp van koninklijk besluit en bijlagen tot vaststelling van de procedure tot erkenning van een pakket "internet voor iedereen" en houdende controle-, en strafbepalingen. De reglementaire maatregelen zijn een gevolg van de beslissing van de Ministerraad van 9 september 2005 om een fiscale begunstiging voor het "internet voor iedereen"- pakket mogelijk te maken. Het "internet voor iedereen"-pakket zal bestaan uit een kwaliteitsvolle pc, een breedbandaansluiting, de nodige beveiligingssoftware en een opleiding. Het pakket zal dankzij een fiscale begunstiging van de overheid en een inspanning van de ICT-sector minstens 40% goedkoper zijn dan de huidige marktwaarde. De bedoeling is om burgers die de pc en het internet nog niet gebruiken toch over de streep te krijgen. De fiscale begunstig gebeurt door een belastingkrediet toe te kennen op de aankoop van het pakket. Deze fiscale maatregel heeft het voordeel dat degenen die geen belastingen betalen, kunnen genieten van het voordeel. Te denken is aan studenten, werklozen, huisvrouwen, gepensioneerden en andere groepen. De administratie Fedict zal via een publieke aankondiging de technische en kwalitatieve criteria bekend maken waaraan het pakket moet voldoen om de erkenning te verkrijgen van de overheid en in aanmerking te komen voor een fiscale begunstiging. Deze criteria zullen betrekking hebben op de hardware (desktop/laptop), (beveiligings)software, breedbandaansluiting en basisopleiding. In het bijzonder wordt rekening gehouden met een voorafgaande installatie van de software en breedbandaansluiting en de kwaliteit van de distributie. Naast het aanbieden van een eenvoudig, prijs/kwaliteit interessant pakket, is het de bedoeling om deze maatregel gepaard te laten gaan met een grote visibiliteit opdat de burger, wetende dat het pakket door de overheid wordt ondersteund, meer vertrouwen zal hebben in zijn aankoop. Deze doelstelling zal ook worden bereikt door het gebruik van het logo "Internet voor iedereen". In de loop van 2006 wordt het "internet voor iedereen"-pakket te koop aangeboden.