14 okt 2005 17:00

Welzijn huisarbeiders

Juridisch kader voor de bescherming van de thuiswerkers

Juridisch kader voor de bescherming van de thuiswerkers

De Ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed, tot vaststelling van bijzondere maatregelen voor het welzijn van de huisarbeiders bij de uitvoering van hun werk. Het ontwerp is een voorstel van mevrouw Freya Van den Bossche, Minister van Werk. Het ontwerp biedt een juridisch kader dat de thuiswerkers op dezelfde wijze beschermt als de kantoorwerkers. De bijzondere bepalingen hebben te maken met: - de inrichting van de werkpost van de werknemer. Enkel dit gedeelte valt onder de toepassing van het ARAB (*), - het geven en opvolgen van informatie door de werkgever inzake reglementaire bepalingen inzake veiligheid op de arbeidsplaats, - de risicoanalyse door de preventieadviseur met eerbiediging van de privacy van de werknemer, - de flexibele toepassing van het ARAB wanneer het verantwoord is door de risicoanalyse, - de schrapping van de bepaling inzake sanitaire voorzieningen, - nieuwe bepalingen inzake arbeidsongevallen. (*) Algemeen reglement op de arbeidsbescherming.