14 okt 2005 17:00

Statuten van Infrabel

Verhoging van het kapitaal van de nv Infrabel

Verhoging van het kapitaal van de nv Infrabel

De Ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed tot goedkeuring van wijzigingen aan de statuten van de nv Infrabel. Het ontwerp is een voorstel van de heer Johan Vande Lanotte, Minister van Begroting en Overheidsbedrijven. Infrabel is de nv die de infrastructuur van het Belgische spoorwegennet beheert. Haar algemene vergadering bracht op 31 december 2004 twee wijzigingen aan de statuten aan. Ze verhoogt het maatschappelijk kapitaal van 61.500 euro tot 1.450.061.500 euro door inbreng van roerende en onroerende goederen, de corresponderende kapitaalsubsidies, voorzieningen en overlopende rekeningen. Dit komt overeen met de activa en passiva die het koninklijk besluit van 30 december 2004 vastlegt. Het stelt de lijsten van de passiva en de activa vast die de NMBS in de nv Infrabel diende in te brengen. Het ontwerp verbetert ook de oprichtingsdatum van de nv in de statuten.