09 dec 2005 16:00

Accijnzen en douane

Regeling van de te stellen zekerheid in het kader van tijdelijke opslag, douane-entrepots, actieve herverdeling en behandeling onder toezicht

Regeling van de te stellen zekerheid in het kader van tijdelijke opslag, douane-entrepots, actieve herverdeling en behandeling onder toezicht

De Ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed, tot wijziging van artikel 22-4 van de algemene wet inzake douane en accijnzen van 18 juli 1977, en tot intrekking van bepaalde wettelijke bepalingen inzake de te stellen zekerheid in het kader van douane-entrepots, actieve veredeling (schorsingssysteem) en behandeling onder douanetoezicht (*). Het voorontwerp is een voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën. Het voorontwerp van wet wijzigt de algemene wet inzake douane en accijnzen voor de in het kader van de goedkeuring van de ruimten voor tijdelijke opslag te stellen zekerheid. Het annuleert de wet betreffende de douane-entrepots, die het verlenen van een vergunning voor het beheren van een douane-entrepot of voor het gebruiken van het stelsel douane-entrepots koppelt aan de voorwaarde van het stellen van een zekerheid. Het schorst ook de koninklijke besluiten die de te stellen zekerheid in het kader van de economische douaneregelingen van douane-entrepots, actieve veredeling, (schorsingssysteem) en behandeling onder douanetoezicht voorschrijven. (*) Het voorontwerp houdt rekening met de Europese Verordening van de Raad van 12 oktober 1992 tot vaststelling van het communautair basiswetboek.