09 dec 2005 16:00

Ministerraad van 9 december 2005

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 9 december 2005, Wetstraat 16, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt.

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 9 december 2005, Wetstraat 16, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt.

De Ministerraad keurde meer dan 50 punten goed, waarvan de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister de opmerkelijkste toelichtte. De eerste beslissing verlengt de periode waarin men het verlaagd BTW-tarief op arbeidsintensieve diensten kan toepassen. Een andere belangrijke beslissing heeft als doel de tewerkstelling van personen met een handicap te bevorderen, door de cumulatie van een inkomensvervangende tegemoetkoming met een beroepsinkomen interessanter te maken. Een tweede ontwerp van koninklijk besluit dat de Ministerraad in dit kader goedkeurde, heeft te maken met de administratieve procedure van de berekening van de tegemoetkoming. De berekening van de tegemoetkoming zal sneller verlopen. De Eerste Minister kondigde ook aan dat het stelsel van de dienstencheques op voorstel van de Minister van Werk werd gewijzigd. De wijzigingen vereenvoudigen het systeem zodat men de cheques makkelijk kan bekomen en gebruiken. Een nieuwigheid is dat vrouwelijke zelfstandigen, die in bevallingsverlof zijn, voortaan recht hebben op 70 dienstencheques. Ook op het vlak van defensie keurde de Ministerraad belangrijke dossiers goed. Het eerste betreft de aankoop van 10 steunhelikopters, die men voor reddings- (ter vervanging van de Sea King) en transportoperaties zal gebruiken. De Eerste Minister gaf ook een overzicht van de planning van de militaire operationele inzet in 2006, die zich voornamelijk op drie terreinen zal afspelen: de Balkan, Afghanistan en Afrika. Ten slotte keurde de Ministerraad de hervorming van de wapenwet in tweede lezing goed.