09 dec 2005 16:00

NMBS

Wijziging van de statuten

Wijziging van de statuten

De Ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed tot goedkeuring van de wijziging van de statuten van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen. Het ontwerp is een voorstel van de heer Bruno Tuybens, Staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, en mevrouw Freya Van den Bossche, Minister van Begroting en Consumentenzaken. Artikel 7 van de statuten van de NMBS over het maatschappelijk kapitaal van de onderneming wordt gewijzigd. Dat is het gevolg van de kapitaalsverhoging zonder uitgifte van nieuwe aandelen die de Buitengewone Algemene Vergadering van de NMBS op 17 juni goedkeurde. Die verhoging bracht het maatschappelijk kapitaal op 930.070.000 euro. Ook worden de statuten gewijzigd op het vlak van de wijze van oproeping tot de algemene vergadering, zoals de programmawet van 27 december 2004 voor nv's voorschrijft.