09 dec 2005 16:00

Ministeriële conferentie in Hong Kong

Belgisch standpunt voor de zesde ministeriële conferentie van de WHO

Belgisch standpunt voor de zesde ministeriële conferentie van de WHO

De Ministerrraad bevestigde en keurde de krachtlijnen goed van het standpunt dat België zal innemen tijdens de zesde Ministeriële Conferentie van de Wereldhandelsorganisatie (WHO), die van 13 tot 18 december 2005 in Hong Kong plaatsvindt. Het is een voorstel van de heer Karel De Gucht, Minister van Buitenlandse zaken. De Belgische regering steunt de inspanningen van de Europese Commissie in de onderhandelingen voor een ontwikkelingspakket ten voordele van de ontwikkelingslanden en vooral voor de minst ontwikkelde landen. Het pakket moet maatregelen inhouden voor initiatieven in volgende domeinen: - Alle ontwikkelde landen en de ontwikkelingslanden die hiertoe de capaciteiten hebben, zouden het initiatief duty-free and quota-free access aannemen ten bate van de minst ontwikkelde landen, zoals de Europese Unie gedaan heeft met het initiatief 'everything but arms'. - Een oplossing bieden voor het probleem van de toegang tot de generische medicijnen geproduceerd in verplichte licentie voor de ontwikkelingslanden. - Een samenhangend en substantieel geheel van beslissingen vormen, betreffende de speciale en gedifferentieerde behandeling van de ontwikkelingslanden. - Een aantal maatregelen nemen in het kader van de handelshulp. - Een aantal maatregelen nemen die beantwoorden aan de bezorgdheid van de ontwikkelingslanden omtrent de erosie van hun handelspreferenties. - Een rechtvaardige regling voor de katoenproducerende ontwikkelingslanden.