09 dec 2005 16:00

Militaire operationele inzet in 2006

Planning van de militaire operaties in het buitenland

Planning van de militaire operaties in het buitenland

De Ministerraad keurde de planning van de militaire operationele inzet in 2006 goed, op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging. De planning van de operationele inzet in het buitenland in 2006 heeft als ambitie, om door middel van militaire operaties, de grote politieke oriëntaties in het domein van defensie en internationale relaties weer te geven; de afstemming met onze voornaamste partners in operaties (Frankrijk, Duitsland, Luxemburg) zal worden verdergezet. Deze inzet zal onafhankelijk van een eventuele inzet in de Europese Battle Groups en de NRF (NATO Response Force) gebeuren. Deze planning vertaalt de politieke wil om: - Deel te nemen aan de stabiliteit en de vrede in Europa door het ontplooien van capaciteiten in de Balkan; - Deel te nemen aan de stabiliteit en de veiligheid van Afghanistan, evenals aan de stabilisatie van de toestand in deze gebieden door middel van de ISAF-operatie van de NAVO onder mandaat van de UNO; - Deel te nemen aan de strijd tegen het terrorisme door de inzet van maritieme middelen in bepaalde kritieke gebieden; - Haar inspanningen op het vlak van buitenlandse politiek te richten naar het Afrikaanse continent en meer bepaald door acties in het kader van het militaire partnerschap met de landen van Centraal-Afrika alsook met de landen van West-Afrika (Benin). De onzekerheid betreffende de uitkomst van de onderhandelingen betreffende het toekomstig statuut van Kosovo, de noodzaak tot het ondersteunen van de Europese Unie bij haar acties in Bosnië-Herzegovina, het risico op verslechtering van de actuele veiligheidssituatie in Aghanistan, alsook de voortzetting van onze steun aan de Kongolese transitie, nopen Defensie ertoe aan de Ministerraad deze oriëntatienota, betreffende de mogelijke operationele inzet gedurende het jaar 2006, voor te stellen. BALKAN In Kosovo zal tijdens het jaar 2006 de nauwe samenwerking met Frankrijk in de schoot van de "Multinational Task Force North" worden voortgezet alsook de inplaatstelling van twee ploegen LMT (Liaison and Monitoring Team) in plaats van de Belgische compagnie die zijn opdracht in juli 2006 zal beëindigen (te bevestigen in functie van de evolutie van de onderhandelingen betreffende het statuut en van de veiligheidssituatie). Betreffende Bosnië-Herzegovina, zal een multinationaal detachement, bijvoorbeeld met Oekraïne, worden ingezet vanaf begin april 2006 en dit, onder andere voor de inzet van helicopters. AFGHANISTAN De operationele inzet van de Belgische Defensie in Afghanistan gedurende het jaar 2006 zal gericht zijn naar twee doelen, te weten de beveiliging van Kabul en omgeving (Regional Area Capital), evenals de rechtstreekse deelname aan het concept "Provincial Reconstruction Team " (PRT), de beveiliging van en de logistieke steun aan de PRT's in de zone Noord, samen met Duitsland. Deze inzet zal op volgende wijze gerealiseerd worden: · Het voortzetten van de beveiligingsopdracht van de luchthaven van Kabul door het behouden van een beschermingscompagnie alsook een bijdrage aan de werking van de luchthaven; · Vanaf augustus eventueel deelnemen aan een multinationale tactische gevechtseenheid (battle group) van de "Regional Area Capital" door de inzet van een manoeuvrecompagnie en de deelname aan de Frans-Turkse bevelvoering; · Een verhoging van de deelname aan de PRTs in de zone Noord met Duitsland; · De eventuele ontplooiing van een C-130 vanaf september voor het logistieke transport in het theater ten voordele van de PRT's. Landsverdediging is klaar om andere aanvragen te onderzoeken in functie van de evolutie op het terrein. AFRIKA Voortbouwend op 2005, zal het operationele engagement in Afrika in 2006 zich hoofdzakelijk concentreren op de opvolging van het "Programma van Militair Partenerschap" (PMP) met de DRC en op onze steun aan de vredesbewarende opdrachten op het Afrikaanse continent. In 2006 zal tevens worden gestart met een PMP met Burundi. De voorzetting van het PMP met de DRC zal meerdere luiken betreffen waaronder de voorzetting van de vorming van de Congolese militaire kaders (FCC: Formation Continuée de Cadres). Deze opdracht zal hoofdzakelijk plaatsvinden in het "Centre Supérieur Militaire" (CSM) in Kinshasa en op de basis Kamina. Andere luiken zijn de aanwezigheid van Belgische officieren als raadgevers bij de militaire Congolese structuur (vb: SMI) en bij internationale organismen (vb: EUSEC), de technische steun aan de herstellingen van militaire infrastructuur, het punctuel ter beschikking stellen van een C-130, evenals het technisch onderricht op Belgisch materieel, verkocht of overgelaten aan de onlangs gemengde en geïntegreerde Congolese Strijdkrachten. België zal zijn inspanningen voor de ondersteuning van vredeshandhavende operaties op het Afrikaanse continent voortzetten onder volgende vormen: · Deelname aan MONUC door de aanwezigheid van negen militairen in haar hoofdkwartieren; · Indirecte deelname aan MONUC en aan ONUCI door logistieke steun aan de ingezette Beninse bataljons en door het periodiek sturen van Belgische technische ploegen (CT : Contact Teams) naar de Democratische Republiek Congo en naar Ivoorkust ; · Deelname van vijf waarnemers aan de operatie UNMIS (United Nations Mission Sudan) ; · Deelname van drie officieren aan het hoofdkwartier van ONUB (Opération des Nations Unies au Burundi). MARITIEME OPERATIES Drie maritieme operaties zouden in 2006 kunnen worden uitgevoerd, te weten: · De deelname van een fregat, ten zuiden van de Hoorn van Afrika, gedurende één maand aan de strijd tegen het terrorisme in de schoot van CTF 150 (Combined Task Force), in het kader van operatie « Enduring Freedom »; · De inzet van een fregat met aan boord een helikopter (Alouette III) gedurende één maand voor de strijd tegen de drughandel in de Caraïbische Zee; · De ontplooiing van een mijnenjager gedurende twee weken voor een ontmijningsoperatie in de Baltische Zee. LUCHTOPERATIES De luchtcomponent zou een detachement in Litouwen kunnen ontplooien en dit voor een periode van vier maanden lopende vanaf de maand december '06 om er opdrachten van luchtpolitie te verzekeren met vier F-16's boven de Baltische staten. Er wordt aan de Ministerraad voorgesteld nota te nemen van de oriëntaties van de planning van de militaire operationele inzet voor het jaar 2006. Voor elke nieuwe operatie in 2006, alsook voor de uitbreiding van de bestaande operaties, zal een afzonderlijk dossier voorgesteld worden aan de Ministerraad. Op regelmatige tijdstippen zal de Ministerraad tevens worden ingelicht over de lopende operaties en over de budgetaire evolutie van de operaties voor 2006.