09 dec 2005 16:00

Raadgevend comité voor de telecommunicatie

Samenstelling en werking van het Raadgevend comité voor de telecommunicatie

Samenstelling en werking van het Raadgevend comité voor de telecommunicatie

De Ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed tot regeling van de samenstelling en de werking van het Raadgevend Comité voor de telecommunicatie (*). Het ontwerp is een voorstel van de heer Marc Verwilghen, Minister van Economische Zaken, en mevrouw Freya Van den Bossche, Minister van Begroting en Consumentenzaken. De rol van het raadgevend comité voor de telecommunicatie wordt versterkt (**). Het orgaan zal op de werking van het Belgisch instituut van postdiensten en telecommunicatie toezien en zal in zijn jaarverslag aanbevelingen over de activiteiten van het instituut kunnen doen. Daarom wordt ook de samenstelling van het comité aangepast. Het ontwerp legt de samenstelling van het comité en zijn werking vast. (*) met de wet van 21 maart 1991 (art 80 en 81). (**) door de wet van 17 januari 2003.