09 dec 2005 16:00

Toekomst van de Koninklijke Munt van België

Omzetting van de KMB in een nv van publiek recht

Omzetting van de KMB in een nv van publiek recht

Op 23 december 2004 gaf de Ministerraad de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, de opdracht om de omzetting van de Koninklijke Munt van België (KMB), een staatsbedrijf, in een naamloze vennootschap van publiek recht voor te bereiden. Ook moest hij de nodige maatregelen in overweging nemen, om een kapitaalinbreng van de Staat in de nv van publiek recht voor te bereiden. Voor de omzetting moesten ook de rekeningen van de KMB worden bijgewerkt. Op 9 december 2005 ging de Ministerraad akkoord met het voorstel van de Minister van Financiën, om de KMB een bedrijfsplan te laten opstellen en daar een consultant bij te betrekken. Dat plan is nodig opdat de NBB een deelname in overweging zou nemen en om de leefbaarheid van de KMB, nv van publiek recht, te bepalen. De KMB, nv van publiek recht, zal een aparte boekhouding voor commerciële en niet-commerciële activiteiten voeren en zal een rechtsentiteit blijven. Het huidige personeel behoudt zijn statuut, zoals ook het geval is bij de Nationale Loterij.