09 dec 2005 16:00

Commissie voor medisch en wetenschappelijk onderzoek op embryo's in vitro

Wijze van bekenmaking van de vacatures voor de Federale commissie voor medisch en wetenschappelijk onderzoek op embryo's in vitro

Wijze van bekenmaking van de vacatures voor de Federale commissie voor medisch en wetenschappelijk onderzoek op embryo's in vitro

De Ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de wijze vastlegt waarop de vacante posten bij de Federale Commissie voor medisch en wetenschappelijk onderzoek op embryo's in vitro bekend worden gemaakt en waarop men zich kandidaat kan stellen. Het ontwerp is een voorstel van heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid. Aangezien bij een vorige bekendmaking geen enkele kandidatuur werd ingediend die aan de voorwaarden voldeed, kunnen nu ook ambtenaren van Federale overheidsdiensten en betrokken ministeries solliciteren naar de vacante posten bij de Federale Commissie voor medisch en wetenschappelijk onderzoek op embryo's in vitro. De vacatures worden ten laatste één maand na de publicatie van dit ontwerp door een publieke oproep in het Staatsblad bekend gemaakt. De oproep omvat een aantal verplichte gegevens: het aantal vacatures, de vereiste specialisaties en de modaliteiten om zijn kandidatuur in te dienen.