09 dec 2005 16:00

Overdracht van de pensioenrechten

Overdracht van pensioenrechten ook van toepassing op het Europees octrooibureau

Overdracht van pensioenrechten ook van toepassing op het Europees octrooibureau

De Ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de wet van 10 februari 2003 tot regeling van de pensioenrechten tussen de Belgische pensioenregelingen en die van instellingen van internationaal publiek recht van toepassing maakt op het Europees octrooibureau. Het ontwerp is een voorstel van de heer Bruno Tobback, Minister van Pensioenen, en mevrouw Sabine Laurelle, Minister van Middenstand. Het gaat om de regeling waardoor: - de Europese ambtenaar de afkoopwaarde van de verworven pensioenrechten kan overdragen naar de regeling van de gemeenschapspensioenen, - de Rijksdienst voor pensioenen ten opzichte van de Gemeenschappen de rol van centraliserend bestuur vervult, - de ambtenaar die de Gemeeschappen verlaat om een beroepsactiviteit te verrichten, voortaan de overdracht kan vragen van de pensioenrechten die hij in de pensioenregeling van de Gemeenschappen heeft opgebouwd naar een Belgische pensioenregeling. Het ontwerp wordt na vakbondsonderhandelingen aan de Raad van State voorgelegd.