09 dec 2005 16:00

Cofinanciering van NGO's

Hervorming van de cofinanciering van de Belgische niet-gouvernementele organisaties

Hervorming van de cofinanciering van de Belgische niet-gouvernementele organisaties

Op voorstel van de heer Armand De Decker, Minister van Ontwikkelingssamenwerking, keurde de Ministerraad in tweede lezing een ontwerp van koninklijk besluit goed, over de erkenning van Belgische Niet Gouvernementele Organisaties (NGO's). Het ontwerp is de eerste stap in de hervorming van de cofinanciering van NGO's. De belangrijkste doelstellingen van de hervorming zijn: de verlichting van de procedures, de administratieve vereenvoudiging, de flexibelere cofinanciering en de betere financiële zekerheid voor de NGO's. Het ontwerp voorziet in een systeem van dubbele erkenning voor de NGO's: - een basiserkenning; - een bijkomende erkenning, genoemd 'programma-erkenning' die aan de NGO's de mogelijkheid zal bieden om triënnale programma's op te richten, waardoor de jaarlijkse indiening van een actieplan wordt vermeden.