09 dec 2005 16:00

OCCAR

Instemming met het veiligheidsakkoord OCCAR (Organisation Conjointe de Coopération en matière de l'Armement)

Instemming met het veiligheidsakkoord OCCAR (Organisation Conjointe de Coopération en matière de l'Armement)

De Ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed houdende instemming met het veiligheidsakkoord OCCAR, tussen de Franse Republiek, de Bondsrepubliek Duitsland, het Koninkrijk België, de Italiaanse Republiek en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, gedaan te Parijs op 24 september 2004. Het voorontwerp is een voorstel van de heer Karel De Gucht, Minister van Buitenlandse zaken. België is lid geworden van OCCAR in mei 2003. Die organisatie is ontstaan uit een Frans-Duits initiatief om de krachten te bundelen bij grote ontwikkelingsprojecten in het domein van de bewapening. In september 1998 tekenden Frankrijk, Duitsland, Italië en Groot-Brittannië de Conventie tot haar oprichting. Spanje werd begin 2005 officieel het zesde lid. OCCAR heeft als doel om de internationale samenwerking op het gebied van bewapening te bevorderen, zodat men de doeltreffendheid kan verbeteren en de kosten verminderen. Ze biedt aan het Belgische Ministerie van Defensie de gelegenheid om in dit domein te profiteren van de voordelen van schaalvergroting, waarbij de standaardisatie en interoperabiliteit met onze Europese Buren wordt verzekerd. OCCAR wordt ook buiten de zes lidstaten erkend als een centrum van expertise in het beheren van grote ontwikkelingsprogramma's. Toen in juli 2004 de EU-lidstaten het Europees Defensie Agentschap (EDA) oprichtten met als doel de EU de nodige capaciteiten te verschaffen voor de realisatie van het Europese Veiligheids- en Defensiebeleid (EVDB), werd OCCAR aangeduid als bevoorrechte partner om de ontwikkelingsprogramma's voor het EDA uit te voeren. Een verdere uitbreiding van OCCAR in de toekomst is zeer waarschijnlijk. Om tegemoet te komen aan de actuele behoeften op het gebied van veiligheid van informatie werd in september 2004 door de ambassadeurs van de lidstaten in Parijs een veiligheidsakkoord ondertekend. Dit akkoord heeft de bescherming van geclassificeerde inlichtingen en materieel tot doel tegen spionage en niet toegelaten verspreiding of mededeling. Ook nieuwe lidstaten, waaronder Spanje, zullen dit veiligheidsakkoord moeten ondertekenen. Door goedkeuring in Kamer en Senaat wil België het veiligheidsakkoord ratificeren, daar het pas in voege zal treden nadat alle lidstaten hun nationale ratificatieprocedure hebben afgerond.