09 dec 2005 16:00

Tegemoetkoming in magistrale bereidingen

Vervanging van een verwijzing

Vervanging van een verwijzing

De Ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 mei 1991 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbende in de kosten van de vergoedbare farmaceutische verstrekkingen die vergoedbaar zijn in het raam van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. Het ontwerp is een voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid. Het ontwerp vervangt de verwijzingen naar het koninklijk besluit van 17 maart 1997 in het koninklijk besluit van 7 mei 1991, aangezien dat werd vervangen door het koninklijk besluit van 12 oktober 2004. Het verzekeringscomité van de Dienst voor Geneeskundige verzorging van het RIZIV heeft een positief advies gegeven. Het ontwerp wordt aan de Raad van State voorgelegd.