09 dec 2005 16:00

Oceanografisch onderzoeksschip

Haalbaarheidsstudie over de vervanging of de modernisering van het oceanografisch onderzoeksschip de Belgica

Haalbaarheidsstudie over de vervanging of de modernisering van het oceanografisch onderzoeksschip de Belgica

De Ministerraad ging ermee akkoord een haalbaarheidsstudie te starten over de aankoop van een nieuw oceanografisch onderzoeksschip voor de vervanging of de modernisering van de Belgica. De studie is een voorstel van de heer Marc Verwilghen, Minister van Wetenschapsbeleid. De Belgica werd in oktober 1984 in gebruik genomen om opdrachten van openbaar nut op het vlak van wetenschappelijk onderzoek en technologische ontwikkeling uit te voeren.De Belgica houdt toezicht op de kwaliteit van het mariene milieu en voert talrijke expedities voor wetenschappelijk onderzoek uit. De Belgica behoort aan de Belgische staat toe en staat onder het toezicht van POD Wetenschapsbeleid. De Belgica voert per jaar zo'n 3250 uren effectieve prestaties op zee uit. Dat komt overeen met ongeveer 35.000 manuren van ingescheepte wetenschappers. Jaarlijks nemen 210 onderzoekers, waaronder 50 buitenlandse onderzoekers, deel aan de onderzoekscampagnes van de Belgica. Gezien de leeftijd van het schip zal het aantal missies op zee geleidelijk aan verminderen. Ook de wetenschappelijke en technische uitrustingen zijn verouderd. Men schat dat de Belgica nog tot 2014 operationeel zou zijn. Het schip dient dus te worden vervangen of gemoderniseerd. Hiervoor zal POD Wetenschapsbeleid in samenwerking met de Beheerseenheid van het mathematisch model van de Noordzee een haalbaarheidsstudie opstarten. De analyse zal zo'n 70.000 euro bedragen.