09 dec 2005 16:00

Volgrecht op kunstwerken

Volgrecht op grafische en beeldende kunstwerken nu ook van toepassing op alle verkopers

Volgrecht op grafische en beeldende kunstwerken nu ook van toepassing op alle verkopers

De Ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed, houdende de omzetting in Belgisch recht van de richtlijn 2001/84/EG betreffende het volgrecht ten behoeve van de auteur van een oorspronkelijk kunstwerk. Het voorontwerp is een voorstel van de heer Marc Verwilghen , Minister van Economie. Het volgrecht is de vergoeding waarop een auteur van grafische en beeldende kunstwerken aanspraak kan maken, wanneer zijn creaties worden doorverkocht. Dat recht wordt geregeld door de wet over de auteursrechten en de naburige rechten (*). Door de omzetting van de Europese richtlijn wijzigen een aantal bepalingen van de auteurswet: Het volgrecht is verschuldigd bij elke doorverkoop van een oorspronkelijk kunstwerk waarbij actoren uit de professionele kunsthandel betrokken zijn als verkoper, koper of tussenpersoon, na de eerste overdracht door de auteur. Tot nu toe was dat enkel van toepassing bij openbare veilingen. De tarieven worden vastgesteld op 4% van de doorverkoopprijs, als die 1.250 euro of meer bedraagt. Het voorontwerp voorziet een recht op inlichtingen. De rechthebbende van elke actor uit de professionele kunsthandel kan gedurende een periode van drie jaar na de doorverkoop alle inlichtingen bekomen om de betaling van een volgrecht veilig te stellen. De drempel voor het volgrecht blijft 1.250 euro. Het voorontwerp kwam tot stand na consultatie van de betrokken partijen: de beheersvennootschappen, de veilingzalen en de kunstgalerijen. Het wordt voorgelegd aan de Raad van State. (*) van 30 juni 1994.