09 dec 2005 16:00

CREG

Vaststelling van de bedragen die bestemd zijn voor de financiering van de werkingskosten van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het gas

Vaststelling van de bedragen die bestemd zijn voor de financiering van de werkingskosten van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het gas

De Ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed tot vaststelling van de bedragen voor de financiering van de werkingskosten van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas in 2006. Het ontwerp is een voorstel van de heer Marc Verwilghen, Minister van Energie. Het bedrag dat bestemd is voor de financiering van de werkingskosten van de CREG wordt vastgesteld op 13.055.813 euro. Het bedrag houdt rekening met het feit dat vanaf 2006 de ombudsdienst als een afzonderlijke dienst van de CREG zal werken. De begroting van de CREG wordt gefinancierd door een federale bijdrage die een heffing is op de kilowatt/uur. De Ministerraad droeg de Minister ook op, een werkgroep samen te stellen die de studie patrimonium distributienetbeheerders zal onderzoeken, die de CREG had voorgesteld. Die werkgroep zal keuzes voorstellen voor de financiering van de studie.