15 mei 2013 18:03

Accijnzen op tabak worden duurder

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Koen Geens een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de accijnzen op sigaretten en roltabak van fijne snede en andere soorten rooktabak vanaf 1 juli 2013 verhoogt.

De maatregel volgt op de beslissing van de begrotingsopmaak in maart 2013.

ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van de wet van 3 april 1997 betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak