24 jun 2005 17:00

Accijnzen op voorraden energieproducten

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot uitvoering van artikel 427 van de programmawet van 27 december 2004 en een ontwerp van ministerieel besluit tot uitvoering van het ontwerp van koninklijk besluit.

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot uitvoering van artikel 427 van de programmawet van 27 december 2004 en een ontwerp van ministerieel besluit tot uitvoering van het ontwerp van koninklijk besluit.

Het ontwerp legt de voorwaarden vast voor de verlaagde accijnsheffing op de voorraden energieproducten die al in verbruik werden gesteld. Het ontwerp omschrijft de wijze waarop de fabrikanten, de grossiers, de half-grossiers en andere handelaars, de depothouders en houders van een pompstation een voorraadaangifte voor hun energieproducten moeten indienen.