28 sep 2012 19:04

Achterstallige sociale bijdragen voor het personeel van het Franstalig onderwijs

De ministerraad keurt de betaling goed van achterstallige sociale bijdragen voor het onderwijzend personeel van de Franse Gemeenschap een krediet uit op de begroting 2012. 

De federale overheid werd veroordeeld tot de betaling van achterstallige sociale bijdragen voor het onderwijzend personeel dat overgedragen werd aan de Franse Gemeenschap. Omdat hiervoor geen begrotingskrediet was voorzien, beslist de ministerrraad bij een gemotiveerde beraadslaging de betaling toe te laten. Daarvoor wordt de algemene uitgavenbegroting 2012 aangepast met een voorontwerp van wet. Aangezien het om een transfert gaat tussen de overheid en de sociale zekerheid heeft de uitgave geen impact op het federale geconsolideerde begrotingssaldo.