28 sep 2012 19:05

Ministerraad van 28 september 2012

Eerste minister Elio Di Rupo opende de persconferentie met het overzicht van de belangrijkste beslissingen van de ministerraad: de criteria voor de activa die in aanmerking komen als dekking van de covered bonds, de tewerkstelling van personen met een handicap in de federale overheidsdiensten en de administratieve vereenvoudiging van de verschillende fasen bij overheidsopdrachten.

Eerste minister Elio Di Rupo opende de persconferentie met het overzicht van de belangrijkste beslissingen van de ministerraad: de criteria voor de activa die in aanmerking komen als dekking van de covered bonds, de tewerkstelling van personen met een handicap in de federale overheidsdiensten en de administratieve vereenvoudiging van de verschillende fasen bij overheidsopdrachten. Minister van Financiën Steven Vanackere zei dat de ministerraad heeft beslist dat tot 8% van de activa van de financiële instellingen mag worden aangewend als dekking voor de covered bonds. De uitgifte van covered bonds biedt de financiële instellingen een extra financieringskanaal met een grote zekerheid. De maatregel zal de stabiliteit van de financiële instellingen verhogen.

Staatssecretaris voor personen met een Handicap Philippe Courard lichtte de maatregelen toe om de tewerkstelling van personen met een handicap bij de federale overheid te vergroten. De federale overheidsdiensten zullen het goede voorbeeld geven door tot 3% van hun personeelsbestand te rekruteren uit de wervingsreserves van kandidaten met een handicap waarvoor SELOR beschikt. Om de tewerkstellingsval te voorkomen, kondigde de staatssecretaris een ontwerp van besluit aan voor het einde van het jaar.

Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en de Modernisering van de Openbare Diensten Hendrik Bogaert stelde e-procurement voor, een elektronische toepassing voor alle fases van de overheidsopdrachten. Vanaf 1 januari 2013 zullen de federale overheidsdiensten bedrijven moeten toelaten hun offertes elektronisch in te dienen. De digitalisering en informatisering van het aankoopbeleid moet leiden tot goedkopere prijzen voor de overheid.   

 

 

De ministerraad nam volgende beslissingen: