28 sep 2012 19:04

E-procurement voor overheidsopdrachten

De ministerraad gaat akkoord met een ontwerp van omzendbrief dat het gebruik van e-procurement voor de overheidsopdrachten bij de federale overheid vanaf 1 januari 2013 veralgemeent. E-procurement laat toe om alle processen en transacties van de overheidsopdrachten online te verrichten.

Vanaf 1 januari 2013 promoten de federale overheidsdiensten het gebruik van e-Procurement hun overheidsopdrachten, door op hun portalen en websites het logo en de link van e-Procurement te plaatsen. Het gebruik van e-procurement voor de overheidsopdrachten van de federale overheidsdiensten wordt veralgemeend voor de aankondigingen via e-Notification, een onderdeel van e-procurement. Ook offertes voor de open procedures, de beperkte procedures en onderhandelingsprocedures met bekendmaking kunnen via e-procurement worden ingediend. Om het gebruik ruimer bekend te maken, zullen de overheidsdiensten de ondernemingen sensibiliseren. Vanaf 1 juli 2013 en vanaf de volledige inwerkingtreding van de wet op de overheidsopdrachten zullen ook de andere toepassingen worden veralgemeend.

e-Procurement biedt heel wat voordelen op het vlak van de administratieve vereenvoudiging, de duurzame ontwikkeling en de transparantie van de procedures voor overheidsopdrachten. Verder is het een doeltreffend instrument dat de mededinging in de hand werkt. E-procurement is terug te vinden op www.publicprocurement.be.