28 sep 2012 19:04

Overheidsopdracht voor de FOD Justitie

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Justitie Annemie Turtelboom om een overheidsopdracht uit te schrijven voor de selectie van een laboratorium voor de FOD Justitie.

Het laboratorium zal  DNA-onderzoeken bij veroordeelden uitvoeren in opdracht van de FOD Justitie. Het gaat om niet-dringende onderzoeken om het profiel van bepaalde veroordeelden aan te maken.