28 sep 2012 19:04

Financiering van het Schadeloosstellingfonds voor asbestslachtoffers

De ministerraad legt op voorstel van staatssecretaris voor Sociale Zaken en Beroepsrisico's Philippe Courard en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx de bedragen vast voor de financiering van het Schadeloosstellingfonds voor asbestslachtoffers in 2012.

Een bedrag van 5 miljoen euro voorafgenomen op de inkomsten van de belasting over de toegevoegde waarde wordt bestemd voor het Schadeloosstellingfonds voor asbestslachtoffers in 2012. Het bedrag wordt per trimestriële schijf aan het Fonds voor Beroepsziekten gestort dat het vervolgens doorstort in het Schadeloosstellingfonds voor asbestslachtoffers.

Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de bron en de nadere regels voor de storting van het bedrag bepaald in artikel 116, tweede lid, 1°, van de programmawet (I) van 27 december 2006 bestemd voor het Schadeloosstellingfonds voor asbestslachtoffers 2012.