28 sep 2012 19:04

Regie der gebouwen: aanduiding van een consultant dynamic office

De ministerraad geeft de Regie der Gebouwen de toestemming om een consultant 'dynamic office' aan te wijzen via een overheidsopdracht. De consultant zal instaan voor de herinrichting van de kantoren van de centrale zetel van de Regie der Gebouwen in Brussel.

De ministerraad geeft de Regie der Gebouwen de toestemming om een consultant 'dynamic office' aan te wijzen via een overheidsopdracht. De consultant zal instaan voor de herinrichting van de kantoren van de centrale zetel van de Regie der Gebouwen in Brussel.